استیون سیگال؛ مردی که دست «غول برره» را شکست

استیون سیگال؛ مردی که دست «غول برره» را شکست
استیون سیگال بازیگر فیلم‌های رزمی، اولین مربی آیکیدو در امریکا، کلکسیونر گیتار و شمشیر کاتانا، بادی‌گارد و مدافع محیط زیست است که شهرت وی در صحنه‌های واقعی زد و خورد فیلم‌هایش است

استیون سیگال؛ مردی که دست «غول برره» را شکست

استیون سیگال بازیگر فیلم‌های رزمی، اولین مربی آیکیدو در امریکا، کلکسیونر گیتار و شمشیر کاتانا، بادی‌گارد و مدافع محیط زیست است که شهرت وی در صحنه‌های واقعی زد و خورد فیلم‌هایش است
استیون سیگال؛ مردی که دست «غول برره» را شکست

خرید بک لینک