«فاطمه حسینی»، نماینده جنجالی مجلس کیست؟

«فاطمه حسینی»، نماینده جنجالی مجلس کیست؟
روز گذشته نماینده 31 ساله مجلس که عنوان جوان ترین زن نماینده را دارد، در نطق مجلس دافع گسترده و همه جانبه ای از پدرش انجام داد. منظورمان سیده فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی رییس مستعفی صندوق توسعه ملی است.

«فاطمه حسینی»، نماینده جنجالی مجلس کیست؟

روز گذشته نماینده 31 ساله مجلس که عنوان جوان ترین زن نماینده را دارد، در نطق مجلس دافع گسترده و همه جانبه ای از پدرش انجام داد. منظورمان سیده فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی رییس مستعفی صندوق توسعه ملی است.
«فاطمه حسینی»، نماینده جنجالی مجلس کیست؟

آپدیت نود 32 ورژن 9

باران دانلود