از فرزانه کابلی چه خبر؟

از فرزانه کابلی چه خبر؟
این گفت‌وگو با فرزانه کابلی، کارگردان نمایش زنانه «دخت ایران»، را از دست ندهید. البته فقط بانوان.

از فرزانه کابلی چه خبر؟

این گفت‌وگو با فرزانه کابلی، کارگردان نمایش زنانه «دخت ایران»، را از دست ندهید. البته فقط بانوان.
از فرزانه کابلی چه خبر؟

فرزانه توسلی: الگویم عابدزاده بود

فرزانه توسلی: الگویم عابدزاده بود

شاید اگر خوش شانس بود و بازی تیم ملی در فینال پخش می شد، او را قهرمان تیم ملی می دانستند. فرزانه توسلی، دروازه بان تیم فوتسال آنقدر جلوی ژاپن توپ گرفت و شوت های محکم آنها را دفع کرد که همه دخترهای تیم می گفتند اگر نبود، قهرمان نمی شدیم.
عکس دختر