بزرگترین انگیزه زندگی «كیهان ملكی» چیست؟

بزرگترین انگیزه زندگی «كیهان ملكی» چیست؟

در روزهایی كه سریال محبوب «روزگار جوانی» پخش می‌شد، كیهان ملكی، بازیگر خوب كشورمان صاحب یك دختر شد و نام متفاوت و زیبای ژرفا را برای او انتخاب كرد و حالا ژرفا كه به سنین نوجوانی رسیده با اشتیاق همان سریال را همراه پدر تماشا می‌كند.

گوشی

خبر اسلامی