محمدرضا گلزار از سفرش به هند می گوید

محمدرضا گلزار از سفرش به هند می گوید
در این گفت‌وگو احسان کرمی، مجری همه‌فن حریف ما را همراهی کرد تا گفت وگوی درجه یکی داشته باشیم. آقای سوپراستار مقابل آقای همه‌فن حریف بی‌هیچ رودربایستی حرف زد و چیزی را از قلم نینداخت. این گفت‌وگو پر از حرف‌هایی است که راجع به محمدرضا گلزار تا حال گفته نشده و نمی‌دانید.

محمدرضا گلزار از سفرش به هند می گوید

در این گفت‌وگو احسان کرمی، مجری همه‌فن حریف ما را همراهی کرد تا گفت وگوی درجه یکی داشته باشیم. آقای سوپراستار مقابل آقای همه‌فن حریف بی‌هیچ رودربایستی حرف زد و چیزی را از قلم نینداخت. این گفت‌وگو پر از حرف‌هایی است که راجع به محمدرضا گلزار تا حال گفته نشده و نمی‌دانید.
محمدرضا گلزار از سفرش به هند می گوید

شهر خبر

در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟
جردن محفل رستوران های معروف و گران است؛ خیابانی مدرن با ساختمان های سر به فلک کشیده که در خیابان های فرعی آن می شود همیشه پاتوق های از ما بهتران را پیدا کرد.

در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

جردن محفل رستوران های معروف و گران است؛ خیابانی مدرن با ساختمان های سر به فلک کشیده که در خیابان های فرعی آن می شود همیشه پاتوق های از ما بهتران را پیدا کرد.
در رستوران «محمدرضا گلزار» چه می گذرد؟

کتابخانه فرهنگ