تام هاردی: نمی گذارم پسرم «مکس دیوانه» را ببیند!

تام هاردی: نمی گذارم پسرم «مکس دیوانه» را ببیند!
هر کارگردانی که بخواهد برای نقش یک روانی، بازیگر انتخاب کند، خوب می‌داند که این روزها تنها کسی که همه به سراغش می‌روند، تام هاردی است. در سال گذشته او در نقش برادران دوقلوی کری، گنگسترهای خشن دهه 60 که شرق لندن را قرق کرده بودند، استادانه ظاهر شد.

تام هاردی: نمی گذارم پسرم «مکس دیوانه» را ببیند!

هر کارگردانی که بخواهد برای نقش یک روانی، بازیگر انتخاب کند، خوب می‌داند که این روزها تنها کسی که همه به سراغش می‌روند، تام هاردی است. در سال گذشته او در نقش برادران دوقلوی کری، گنگسترهای خشن دهه 60 که شرق لندن را قرق کرده بودند، استادانه ظاهر شد.
تام هاردی: نمی گذارم پسرم «مکس دیوانه» را ببیند!

خرید بک لینک رنک 7

خبرهای داغ