فیلم: «نسرین مقانلو» در «دورهمی» چه گفت؟

فیلم: «نسرین مقانلو» در «دورهمی» چه گفت؟
«دورهمی» شب گذشته با حضور نسرین مقانلو بازیگر سینما و تلویزیون به روی آنتن شبکه نسیم رفت.

فیلم: «نسرین مقانلو» در «دورهمی» چه گفت؟

«دورهمی» شب گذشته با حضور نسرین مقانلو بازیگر سینما و تلویزیون به روی آنتن شبکه نسیم رفت.
فیلم: «نسرین مقانلو» در «دورهمی» چه گفت؟

شبکه خانگی