دغدغه های «نفیسه روشن» برای حمایت از حیوانات

دغدغه های «نفیسه روشن» برای حمایت از حیوانات
نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت‌ می‌کند از مردم می‌خواهد با جانداران مهربان باشند و نعمت حیات که خداوند به جانداران داده است، امری مقدس می‌داند.

دغدغه های «نفیسه روشن» برای حمایت از حیوانات

نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت‌ می‌کند از مردم می‌خواهد با جانداران مهربان باشند و نعمت حیات که خداوند به جانداران داده است، امری مقدس می‌داند.
دغدغه های «نفیسه روشن» برای حمایت از حیوانات

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم