تولد «نیکولو ماکیاولی»، شیطان سیاست

تولد «نیکولو ماکیاولی»، شیطان سیاست
3 می 1469 میلادی در ایتالیا مردی به دنیا آمد که تاریخ اندیشه، سیاست، عمل سیاسی و حکومتداری را به قبل و پس از خود تقسیم نمود. مردی که عموم مردم دنیا از جمله ایرانیان آراء وی را با ضد اخلاق بودن و جمله “هدف وسیله را توجیه می کند” میشناسند.

تولد «نیکولو ماکیاولی»، شیطان سیاست

3 می 1469 میلادی در ایتالیا مردی به دنیا آمد که تاریخ اندیشه، سیاست، عمل سیاسی و حکومتداری را به قبل و پس از خود تقسیم نمود. مردی که عموم مردم دنیا از جمله ایرانیان آراء وی را با ضد اخلاق بودن و جمله “هدف وسیله را توجیه می کند” میشناسند.
تولد «نیکولو ماکیاولی»، شیطان سیاست

بک لینک رنک 6

ganool review