گفتگو با دو بازیگر کودک سریال «پادری»

گفتگو با دو بازیگر کودک سریال «پادری»
محمدرضا شیرخانلو و یاس نوروزی هر دو 10 ساله هستند. پر از شور و نشاط کودکی اما در بازیگری جدی. این دو بازیگر در دو مجموعه دودکش، همبازی بودند و حالا هم در پادری که ادامه سریال قبلی است، حضور دارند.

گفتگو با دو بازیگر کودک سریال «پادری»

محمدرضا شیرخانلو و یاس نوروزی هر دو 10 ساله هستند. پر از شور و نشاط کودکی اما در بازیگری جدی. این دو بازیگر در دو مجموعه دودکش، همبازی بودند و حالا هم در پادری که ادامه سریال قبلی است، حضور دارند.
گفتگو با دو بازیگر کودک سریال «پادری»

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی