مرتضی مهرزاد، از «ماه عسل» تا «پاراالمپیک»

مرتضی مهرزاد، از «ماه عسل» تا «پاراالمپیک»
ابتلا به یک بیماری خاص یکی از بدترین اتفاقاتی است که می تواند در زندگی هر انسانی رخ دهد. بیماری های خاصی که شاید بین هر صد هزار نفر گریبان یک نفر را بگیرد. حالا تصور کنید دچار یکی از این بیماری های عجیب و غریب و خاص شوید.

مرتضی مهرزاد، از «ماه عسل» تا «پاراالمپیک»

ابتلا به یک بیماری خاص یکی از بدترین اتفاقاتی است که می تواند در زندگی هر انسانی رخ دهد. بیماری های خاصی که شاید بین هر صد هزار نفر گریبان یک نفر را بگیرد. حالا تصور کنید دچار یکی از این بیماری های عجیب و غریب و خاص شوید.
مرتضی مهرزاد، از «ماه عسل» تا «پاراالمپیک»

خبرگزاری مهر