فیلم: خنده‌ دارترین نبرد‌های «پاگنده»

فیلم: خنده‌ دارترین نبرد‌های «پاگنده»
در اين فيلم برگزيده‌اي از صحنه‌هاي زد و خوردهاي وي در سه فيلم مختلف را مشاهده مي‌كنيد، زدوخوردهايي كه در كنار فيزيك تنومند وي به اصلي‌ترين عامل شهرتش در فيلم‌ها تبديل شده بود.

فیلم: خنده‌ دارترین نبرد‌های «پاگنده»

در اين فيلم برگزيده‌اي از صحنه‌هاي زد و خوردهاي وي در سه فيلم مختلف را مشاهده مي‌كنيد، زدوخوردهايي كه در كنار فيزيك تنومند وي به اصلي‌ترين عامل شهرتش در فيلم‌ها تبديل شده بود.
فیلم: خنده‌ دارترین نبرد‌های «پاگنده»
سون وی پی ان

دانلود آهنگ جدید