«پا گنده»؛ شناگر، خلبان، سیاستمدار و غول مهربان

«پا گنده»؛ شناگر، خلبان، سیاستمدار و غول مهربان
در روزها و هفته های تلخی که هنر سینما بزرگانی چون مایکل چیمینو کارگردان جریان ساز آمریکایی و عباس کیارستمی فیلمساز شاخص و معناگرای ایرانی را از دست داد، شاید مرگ باد اسپنسر هنرپیشه فیلم های عامه پسند ایتالیایی واقعه کوچکی جلوه کند.

«پا گنده»؛ شناگر، خلبان، سیاستمدار و غول مهربان

در روزها و هفته های تلخی که هنر سینما بزرگانی چون مایکل چیمینو کارگردان جریان ساز آمریکایی و عباس کیارستمی فیلمساز شاخص و معناگرای ایرانی را از دست داد، شاید مرگ باد اسپنسر هنرپیشه فیلم های عامه پسند ایتالیایی واقعه کوچکی جلوه کند.
«پا گنده»؛ شناگر، خلبان، سیاستمدار و غول مهربان

عکس جدید اینستاگرام