گفتگو با آرش مجیدی و همسرش درباره دختری به نام میشا

گفتگو با آرش مجیدی و همسرش درباره دختری به نام میشا

اینکه یک روز را با دنیای پدرانه و مادرانه 2 بازیگر همراه شوی انرژی ات را چند برابر می کند. اینکه پدر عاشقانه از فرزندش حرف می زند و مادرش سختی های مادر بودن را شیرین می داند، به شما می فهماند که پدر و مادرها همیشه پدر و مادرند.
دانلود گفتگو

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

قصه‌گویی كه همه دغدغه‌های كودكانه را می‌شناسد و با آنها آشناست. مرادی كرمانی متولد آخرین ماه از فصل تابستان و زاده روستای سیرج یكی از توابع بخش شهداد در استان كرمان است. اگرچه شروع آشنایی اغلب كودكان سرزمین ما با مرادی كرمانی، همین قصه‌های مجید بود، ‌اما بعدها بسیاری شیفته كتاب‌های او شدند.
گفتگو با