خودکشی علیرضا افتخاری به خاطر احمدی نژاد (1)

خودکشی علیرضا افتخاری به خاطر احمدی نژاد (1)

اگر فیلم لیلای مهرجویی و ترانه های زیبای آلبوم نیلوفرانه ها را یکی از نقاط عطف کارنامه علیرضا افتخاری بدانیم که هم سطح او را به عنوان خواننده ای پر کار ارتقا داد و هم به پرفروش تر شدن آثارش کمک کرد، در آغوش کشیدن احمدی نژاد نقطه ای بود که به سقوط او منجر شد.

عکس

قرآن