«محمدرضا شجریان» از نگاه حسین علیزاده (1)

«محمدرضا شجریان» از نگاه حسین علیزاده (1)
حسین علیزاده میان اهالی رسانه به صراحتِ بیان مشهور است. برای اینکه مقابل او بنشینی باید دست پُر به دیدارش بروی. از اینکه درباره شجریان می‌خواهیم گپ بزنیم استقبال می‌کند و فرصت صحبت کردن را به فال نیک می‌گیرد.

«محمدرضا شجریان» از نگاه حسین علیزاده (1)

حسین علیزاده میان اهالی رسانه به صراحتِ بیان مشهور است. برای اینکه مقابل او بنشینی باید دست پُر به دیدارش بروی. از اینکه درباره شجریان می‌خواهیم گپ بزنیم استقبال می‌کند و فرصت صحبت کردن را به فال نیک می‌گیرد.
«محمدرضا شجریان» از نگاه حسین علیزاده (1)

گروه تلگرام