من «جعفر والی‌»ام، والی‌تر نمی‌شوم (1)

من «جعفر والی‌»ام، والی‌تر نمی‌شوم (1)
جعفر والی از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در گفت‌و‌گویی مفصل بیش از 60 سال فعالیت خود در عرصه هنری را روایت کرد.

من «جعفر والی‌»ام، والی‌تر نمی‌شوم (1)

جعفر والی از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در گفت‌و‌گویی مفصل بیش از 60 سال فعالیت خود در عرصه هنری را روایت کرد.
من «جعفر والی‌»ام، والی‌تر نمی‌شوم (1)