بیمار استاندارد | داستان سریال نوروزی بیمار استاندارد

بیمار استاندارد | داستان سریال نوروزی بیمار استاندارد

سریال نوروزی بیمار استاندارد تهیه کننده سریال نوروزی «بیمار استاندارد» که از شبکه سه روی آنتن خواهد رفت توضیح داد که تاکنون تصویربرداری پنج قسمت از این سریال انجام شده است. مسعود ردایی تهیه کننده سریال نوروزی «بیمار استاندارد» از اتمام یک سوم تصویربرداری این سریال خبر داد و گفت: تصویربرداری ۵ قسمت سریال انجام […]

اتومبیل

ابزار رسانه