مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (2)

مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (2)
اگر به اصل خوشبختی یا رضایت از زندگی معتقد باشید، علی نصیریان یکی از آن هنرمندانی است که به زعم ما، کاملا و به اعتقاد خودش، به طور نسبی به چنین گوهری دست پیدا کرده، اما چطور سرنوشت او، متفاوت از هم نسلانش رقم می خورد؟

مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (2)

اگر به اصل خوشبختی یا رضایت از زندگی معتقد باشید، علی نصیریان یکی از آن هنرمندانی است که به زعم ما، کاملا و به اعتقاد خودش، به طور نسبی به چنین گوهری دست پیدا کرده، اما چطور سرنوشت او، متفاوت از هم نسلانش رقم می خورد؟
مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (2)

خرید بک لینک

bluray movie download