مشخصات “207 صندوقدار” و عکس ای این خودرو

مشخصات “207 صندوقدار” و عکس ای این خودرو
207 صندوقدار هم تولید شد! عکس های 207 صندوقدار و مشخصات 207 صندوقدار جدید مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو صبح امروز گفت: در راستای اجرای برنامه هفت ساله توسعه محصول، خودرو 207 صندوقدار را در زمستان امسال به بازار عرضه می‌کند. زمانی که که 206 با مدل سدان به بازار ایران معرفی شد، برخی افراد […]

مشخصات “207 صندوقدار” و عکس ای این خودرو

207 صندوقدار هم تولید شد! عکس های 207 صندوقدار و مشخصات 207 صندوقدار جدید مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو صبح امروز گفت: در راستای اجرای برنامه هفت ساله توسعه محصول، خودرو 207 صندوقدار را در زمستان امسال به بازار عرضه می‌کند. زمانی که که 206 با مدل سدان به بازار ایران معرفی شد، برخی افراد […]
مشخصات “207 صندوقدار” و عکس ای این خودرو

سایت خبری زندگی