علف هرز محبوب فوتبال ایران

علف هرز محبوب فوتبال ایران

به دیار جنوب که سفر می کنیم، هنوز گرمای معرفت فوتبالیستی را می توان حس کرد که مردم زادگاهش، با این که به اجبار از محل سابق سکونت خود به بندر امام کنونی کوچ کرده اند، تب و تاب های وصف ناشدنی را پس از شنیدن نام عمو محراب شان برای ما به نمایش می گذارند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم خارجی

Contacts:
Posted by: on