سریال معمای شاه چقدر خرج داشت؟

سریال معمای شاه چقدر خرج داشت؟

هزینه های سریال معمای شاه چند میلیار تومان بوده است؟ آیا سریال معمای شاه موفق بوده است؟ تهیه کننده سریال «معمای شاه» گفت: مردم ۱۰۰ سال دیگر می توانند از این سریال به عنوان یک سند تاریخی استفاده کنند. علی لدنی گفت:تصویربرداری این سریال 15 دی 1391 آغاز شد و در حال حاضر 85 درصد […]

اخبار دنیای تکنولوژی

علم و فناوری

Contacts:
Posted by: on