چه کسی نگذاشت فردین به سینما برگردد؟!

چه کسی نگذاشت فردین به سینما برگردد؟!

شاید بیشتر او را با نام «فاطمه نوری» به خاطر بیاورید. نامی که برای فعالیت هنری خود بعد از انقلاب برگزید و با این نام در چند فیلم و سریال بازی کرد. بعد از فوت برادر اما اولین بار در فیلم «تهران تهران» از نام خانوادگی خودش استفاده کرد.
عکس بازیگران

Contacts:
Posted by: on