پل اسکولز، از منچستریونایتد تا منچستریونایتد!

پل اسکولز، از منچستریونایتد تا منچستریونایتد!

پل اسکولز فوتبالیست بازنشسته انگلیسی است که در تمام عمر فوتبالی‌اش در تیم منچستر یونایتد بازی کرد.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on