مدیر توییتر، یک ایرانی شیک پوش!

مدیر توییتر، یک ایرانی شیک پوش!

لابد شما هم خبر را شنیده اید: «امید کردستانی از گوگل به توییتر رفت». خبری که در هفته گذشته حسابی مورد توجه ایرانی ها و البته آی تی بازها قرار گرفته بود.
عکس دختر

Contacts:
Posted by: on