احمقانه ترین خریدهای ستاره ها

احمقانه ترین خریدهای ستاره ها

به نظر می رسد که سلبریتی ها دیگر هیچ حد و مرزی در خریدهایی که انجام می دهند نمی شناسند. گویا وقتی پولتان از پارو بالا می رود دیگر مهم نیست آن را برای چه چیزهای خرج می کنید.

موسیقی روز

خبر فرهنگیان

Contacts:
Posted by: on