پیشنهاد بی شرمانه داور به فوتبالیست زن در زمین مسابقه

پیشنهاد بی شرمانه داور به فوتبالیست زن در زمین مسابقه

داور مرد به دلیل پیشنهاد جنسی به یک فوتبالیست زن در مرعض محرومیت از داوری قرار گرفته است. داور اسپانیایی دیدار اسپورتینگ هوئلبا و سانتا تراسا وارد دردسر بزرگی پس از پایان این دیدار شده است. آلکون داور اسپانیایی در جریان دیدار دو تیم اسپورتینگ هوئلبا و سانتا تراسا به مدافع 31 ساله رومانیایی هوئلبا […]

اخبار

آپدیت نود 32

Contacts:
Posted by: on