دلیل سیاهی دور چشم در روزهای سرد چیست؟

دلیل سیاهی دور چشم در روزهای سرد چیست؟

سیاهی دور چشم چهره را بسیار زشت می کند و نشانه بیماری است.خانم ها بیشتر به سیاهی دور چشم حساس هستند و دست به دامن انواع روش ها برای از بین بردن سیاهی درو چشم می شود.   دلیل زیاد شدن سیاهی دور چش در فصل زمستان  تیرگی دور چشم معمولا به بیماری جسمی خاصی […]

اخبار

آبدیت نود 32

Contacts:
Posted by: on