زادروز نویسنده رمان دور دنیا در ۸۰ روز

زادروز نویسنده رمان دور دنیا در ۸۰ روز

ژول ورن، نویسنده بنام آثار علمی – تخیلی در چنین روزی از سال ۱۸۲۸ میلادی متولد شد.

اخبر جهان

مجله اینترنتی

Contacts:
Posted by: on