خودکشی، قتل، ون گوگ

خودکشی، قتل، ون گوگ

دهه هاست که باور رایج درباره ونسان ون گوگ این بوده که این نابغه نقاشی جهان با خودکشی به زندگی اش پایان داده است. حالا نیمی از تاریخ دانان و محققان دانشگاهی گرد هم آمده اند تا این باور را راستی آزمایی کنند.

فیلم سریال آهنگ

عکس

Contacts:
Posted by: on