فرهاد آئیش چقدر احساس خوشبختی می کند؟

فرهاد آئیش چقدر احساس خوشبختی می کند؟

چند پیچ و تاب می‌خورم حوالی میدان تجریش تا به خانه‌ای دو طبقه و قدیمی برسم، در کوچه‌ای که همگی کوبیده‌اند و بالا رفته‌اند. در و نمای خانه آنقدر زیبا هستند که عکسی بیندازم…

دانلود آهنگ جدید

خبرگذاری اصفحان

Contacts:
Posted by: on