گفتگو با یاسمینا باهر، عروس داریوش ارجمند

گفتگو با یاسمینا باهر، عروس داریوش ارجمند

یاسمینا باهر كه این روزها علاوه بر درخشش در بازیگری، در زندگی شخصی نیز تغییرات زیادی داشته است و ازدواج با امیریل ارجمند یك‌سال است كه زندگی او را وارد فاز جدیدی كرده است.

گوشی

Contacts:
Posted by: on