یک هفته هفت چهره؛ از اعدام زنجانی تا روز زن

یک هفته هفت چهره؛ از اعدام زنجانی تا روز زن

این که محدودیت های سیمای جمهوری اسلامی ایران زیاد است و برنامه سازی خصوصا در حوزه های ملتهبی مثل موسیقی دشوار است، قابل انکار نیست.

دانلود فیلم

مدرسه

Contacts:
Posted by: on