عکس خودروهای لوکس و گران قیمت بازیکنان پرسپولیس و استقلال

عکس خودروهای لوکس و گران قیمت بازیکنان پرسپولیس و استقلال

عکس از پارکینگ خودروهای بازیکنان استقلال و پرسپولیس که شبیه به نمایشگاه خودروهای لوکس است! تمرینات استقلال و پرسپولیس نمایشگاهی از خودروهای لوکس وارداتی است. بحث درآمد بازیکنان فوتبال سالها است که توسط مردم آنالیز می شود و حتی خیلی ها معتقدند فوتبالیست های ایرانی نباید چنین درآمدهایی داشته باشند. در آمدهایی که نه تنها […]

free download movie

خرم خبر

Contacts:
Posted by: on