عکس های جالب جشنواره سیگاری ها

عکس های جالب جشنواره سیگاری ها

تصاویر جالب از فستیوال سیگاری ها در هاوانا برگزاری جشنواره سالانه بلندترین خاکستر سیگار برگ در هاوانا با حضور بیش از 200 شرکت کننده باعث شد تا رقابتی شدید میان حاضرین بر سر تولید بلندترین دود سیگار ایجاد شود. بسیاری از شرکت کنندگان در این جشنواره از کشورهای خارجی بودند. شدت دود ایجاد شده ناشی […]

روزنامه قانون

لردگان

Contacts:
Posted by: on