داستان عاشقانه و غم انگیز لیلا و منصور

داستان عاشقانه و غم انگیز لیلا و منصور

داستان زیبای عاشقانه لیلا و منصور با پایانی غم انگیز گاهی اوقات برخی داستانهای عاشقانه با تمام رمانتیک بودن و جذابیتشان پایانی تلخ و غم انگیزی را برای عشق و معشوق رقم می زنند شاید با کمی صبور بودن این تلخی ها هیچگاه اتفاق نیفتد اما واقعیتیست که خواه یا نا خواه و بدون فکر […]

آلرژی و تغذیه

مرجع توریسم

Contacts:
Posted by: on