چهره های معروف از «یلدا» می گویند

چهره های معروف از «یلدا» می گویند

شب یلدا از آیین‌های باستانی ایرانیان است که تاکید خاصی بر گردهم آمدن، جشن گرفتم و شکر نعمت ایزد کردن، دارد. سنتی که در عصر حاضر نیزهمچنان ادامه دارد.

موسیقی روز

خبر جدید

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on