دیوید بووی، مردی که دنیا را نفروخت

دیوید بووی، مردی که دنیا را نفروخت

یک ماهی می شود که از مرگ «دیوید بووی» (David Bowie) می گذرد؛ هنرمند افسانه ای که رسانه های بسیاری در جهان با نوشتن مطالب گسترده ای از او به عنوان یکی از پیش روترین موسیقی دانان نیم قرن اخیر یاد کردند.

free download movie

تکنولوژی جدید

Contacts:
Posted by: on