مشکل خطرناک پیچ خوردگی تخمدان خانم ها

مشکل خطرناک پیچ خوردگی تخمدان خانم ها

پیچ خوردگی تخمدان دردهای گذرا و غیرقابل تحمل زیر شکم را جدی بگیرید و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید. پشت میز کار خود نشسته اید و بی خبر از همه جا و مثل همیشه به کارهای روزانه خود می پردازید. اما دردهای گذرا و غیرقابل تحملی زیر شکم‌تان را فرا می گیرند و […]

باشگاه خبری ورزشی

ابزار رسانه

Contacts:
Posted by: on