مروری بر فیلم های یک ستاره، خسرو شکیبایی

مروری بر فیلم های یک ستاره، خسرو شکیبایی

«او نقش را مال خودش می کرد». این جمله ای است که اغلب سینماگرانی که خسرو شکیبایی را از دور و نزدیک می شناسند درباره راز ماندگاری اغلب کارهای این بازیگر می گویند.

دانلود فیلم

cars
بک لینک

Contacts:
Posted by: on