زندگینامه ابوریحان بیرونی

زندگینامه ابوریحان بیرونی

دانشمندان بزرگی در ایران چشم به جهان گشوده اند و اسم و رسم جهانی به دلیل نبوغ خود بدست آورده اند. یکی از دانشمندان بزرگ ایران که امروزه در سراسر جهان وی را می شناسند ، ابوریحان بیرونی است وی به دلیل نبوغ بی بدیل در اختر شناسی و ریاضیات شناخته می شود .

دانلود سریال و آهنگ

دانلود فیلم جدید

Contacts:
Posted by: on