همه سلفی‌های نخست وزیر جنجالی ایتالیا

همه سلفی‌های نخست وزیر جنجالی ایتالیا

سیلویو برلوسکونی، میلیاردر معروف و نخست وزیر اسبق ایتالیا را یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی و اجتماعی این کشور در دهه‌های اخیر می‌دانند. وی عاشق سلفی بازی هست و امروز نگاهی داریم به تصاویر ایشان از قاب سلفی.
تالار گفتگو

Contacts:
Posted by: on