کی گفته مورینیو بیشتر از علیفر می فهمه؟ (1)

کی گفته مورینیو بیشتر از علیفر می فهمه؟ (1)

سرهنگ علیفر می گوید کسی نیمه پر لیوان را نگاه نمی کند. می گوید انتقاد زیاد است و به خصوص رسانه ها روی او زوم هستند.

وبلاگ اطلاعات

خرید بکلینک

Contacts:
Posted by: on