مهراوه شریفی نیا؛ قبل از کیمیا، بعد از کیمیا (2)

مهراوه شریفی نیا؛ قبل از کیمیا، بعد از کیمیا (2)

من با خودم گفتم مهراوه جان شش ماه قرار است اینجا بمانی، پس بایدکاری کنی خوش بگذرد. قبلا سر کار سامان مقدم یک تجربه اینچنینی در ابیانه داشتم و هیچی با خودم نبرده بودم.

تلگرام

دانلود نرم افزار

Contacts:
Posted by: on