سلفی‌های خاص خانم بیانسه

سلفی‌های خاص خانم بیانسه

بیانسه، هنرپیشه و خواننده سی و چهار ساله سیاه پوست آمریکایی، یکی از سلبریتی های سلفی باز هالیوود به شمار می‌رود که گفتار امروز سرویس چهره‌ها، نگاهی دارد به برخی از سلفی‌های ایشان.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on