روشنك عجمیان: نه طلاق می‌گیریم، نه مهاجرت می کنیم

روشنك عجمیان: نه طلاق می‌گیریم، نه مهاجرت می کنیم

روشنك عجمیان و همسرش مهریار حمیدی كه دانش‌آموخته مهندسی صنایع است، بیش از یك دهه است كه زندگی مشتركشان را با عشق و آرامش حفظ كرده‌اند.
زندگی

Contacts:
Posted by: on