خواننده هایی که برای عشق شان خواندند

خواننده هایی که برای عشق شان خواندند

درست شبیه بسیاری از شاعران که در وصف یار خود یا دوری از او شعر می سرایند، خوانندگان هالیوود هم برخی از آهنگ های خود را به معشوقه هایشان تقدیم کرده اند.
زندگی نامه

Contacts:
Posted by: on