وقتی چهره های مشهور جریان ساز می شوند

وقتی چهره های مشهور جریان ساز می شوند

موج بزرگی از فعالیت های اجتماعی و سیاسی سلبریتی ها به راه می افتد؛ یکی خیریه تاسیس می کند، یکی سفیر یونیسف و سازمان ملل می شود… و به هر چیزی که در دنیا بر وفق مرادشان نباشد، اعتراض می کنند.

Only Bluray

دانلود فیلم جدید
بک لینک

Contacts:
Posted by: on