چرا نباید در رابطه جنسی زیاده روی کرد؟

چرا نباید در رابطه جنسی زیاده روی کرد؟

زیاده روی در رابطه جنسی و سکس زیاده روی در هیچ کاری درست نیست.افراط و تفریط در آمیزش جنسی نوعی اشتباه است که باعث به هم خوردن رابزه و بحران در زندگی زن و شوهر می شود. شايد نخستين مشكلي كه با افراط و تفريط در رابطه زناشويي به ذهن‌تان می‌رسد عدم هماهنگي، نارضايتي و […]

world war news

bluray movie download

Contacts:
Posted by: on