چارلی پارکر، نابغه موسیقی

چارلی پارکر، نابغه موسیقی

در سن ۱۱ سالگی بود که شروع به نواختن ساکسیفون نمود و در ۱۴ سالگی توانست وارد گروه موسیقی مدرسه شود اما پارکر جوان توانایی خرید ساز را نداشت و به همین دلیل ساکسیفون را از مدرسه قرض میکرد.

آهنگ جدید

خبرگذاری خوزستان

Contacts:
Posted by: on